Casa de copii

Átmeneti elhelyezést nyújtó leány és fiú otthon ( lány és fiú tranzit )


18 - 20 éves koráig neveljük fiataljainkat, célunk felkészíteni őket az önálló életre, megtanítani számukra mindazt, amit normál körülmények között egy családban felnövő gyermek megtanul- szakmát, rendszeres munkavégzést, szocializációt.
Nevelésünkben élő gyermekek között vannak, akik magatartási, beilleszkedési, és tanulási nehézségekkel küdzenek. A nevelés során mindezeket figyelembe kell vennünk és lehetővé kell tennünk számukra, hogy sikeresen küzdjék le a problémákat és elsajátítsák azokat a képességeket, amelyek képessé teszik őket az otthonon kívüli életre. Ennek érdekében lehetőséget adunk nekik praktikus ismeretek elsajátítására, az önállóság gyakorlására és az egészséges életmód kialakítására.


Az átmeneti otthonban jelenleg 8 fiatal él – 4 fiú és 4 leány – külön részlegekben. A fiúk az udvar hátsó részében egy számukra kialakított lakásban élnek, a lányok pedig a fő épület emeleti részén rendezkedtek be az önnálló életre.
Jelenleg egy fiú és egy leány tranzit otthon mükődik ahol a fiatalok felkészülnek  a független, önálló életre.
Mindennapi életüket külön nekik kialakitott részen élik egy mentor irányitásával és felügyeletével. A fiataloknak külön életteret biztositunk ahol elsajátithatják a normális életvitelhez szükséges tapasztalatokat. Mindezekhez rendelkezésükre áll  külön szoba, konyha, napali/ebédlő.
Társadalmi integrációs programok - Onesimus
A programjaink által kapnak egy nagy esélyt, a társadalmi beilleszkedésre, a rendezett életvitelre.
Utógondozotti ellátásban részesülő fiataljaink, akik tanulnak, vagy dolgoznak, külön lakásokban,  szobákban laknak  a városban.

Önálló életvitelük mellett sok segítsget kapnak tanulmányaikhoz, háztartásuk vezetéséhez, mindamellett aktív részesei a gyermekotthon életének.

Casa de copii

Copyright 2011 @ LAZARENUM ALAPITVANY


Website by Suciu Mihai Cosmin