Casa de copii

Bemutato a szolgaltatasnak


Otthont és biztonságot teremt olyan gyermekek  számára, akiknek életéből hiányzik a szülői szeretet és a törődés, akiknek nem adatott meg a felhőtlen gyermekkor.


A gyermekotthonban élők teljeskörü ellátást kapnak. Az otthon jó életkörülményeket, biztonságot, oktatást, ruháztatást, de mindenekelőtt szeretetet igyekszik biztosítani. Célunk minden cselekedetünkkel reményt kelteni a gyerekek szívében, bátorítani őket, egyéni és független fejlődési lehetőségeket ajánlva fel nekik.


Megfelelő szociális, orvosi, iskoláztatási és spirituális támogatást biztosít az árva és elhagyott gyermekek számára, a keresztény normáknak megfelelően.


Alternatív életszemléletet kínál, rámutatva arra, hogy az árva és elhagyott gyermekek élete is értéket képvisel, tartalmassá és hasznossá válhat.

 

A gyermekeket és a fiatalokat önálló életvitelre és a társadalomba való beilleszkedésre készíti fel.

 

A Lídia Gyermekotthonban jelenleg 18 gyermek és fiatal él, három elkülönített csoportban. Minden csoportnak van egy mentora, aki önnálló életvitelükben sok segítséget és tanácsot ad nekik.
A csoportok önnálóan gazdálkodnak, főznek, mosnak, takarítanak.
A gyermekotthoni nevelés: 
- érzelmi és szociális védelmet nyújt
- biztosítja a helyes irányú testi, érzelmi, erkölcsi, szellemi, lelki fejlődést
- támogatja a gyermek és családja közötti kapcsolat működését
- gondoskodik a fiatalok felkészitéséről a pályaválasztást illetően és az önnálló életvitelre.

Gyermekeink életét, az együttélés módját házirend szabályozza, mely kitér az iskolai, a vakációs, az ünnepek és hétvégét napirendjére, a jogokra és a kötelezettségekre.
A házimunkában való segítésre, a délutáni tanulásra, a napi kimenőkre, eltávozásokra; meghatározza a szabadidő eltöltésének módjait, lehetőségeit, a hozzátartozókkal, barátokkal való személyes,  kapcsolattartás körülményeit, feltételeit. A közösség tagjai együtt ünnepelik, ajándékozzák egymást a születés-, és névnapokon. Igyekszünk bensőségessé, díszessé, tartalmassá tenni egyházi ünnepeinket -  karácsony,    húsvét, pünkösd stb. -  hangulatossá a szilvesztert.
A gyermekeknek, fiataloknak biztosítunk:
-  megelőző és gyógyító egészségügyi ellátást
- terápiát, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges.
- gyógypedagógiai ellátást
- a korának és képességeinek megfelelő oktatást, szakképzést, felsőszintű oktatást
- a szabadideje hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételeket

- szórakoztató, művészeti és kulturális tevékenységeket

Casa de copii

Copyright 2011 @ LAZARENUM ALAPITVANY


Website by Suciu Mihai Cosmin